tachografy białystok  

 

Ograniczniki


Przepisy w zakresie posiadania ograniczników prędkości:

W Unii Europejskiej:
- dyrektywa 92/6/EWG
- dyrektywa 2002/85/WE zmieniająca 92/6/EWG,
wprowadzona z dniem 05/11/2002

W Polsce:
- Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 884) wprowadzała okresy przejściowe od postanowień art. 66 ust. 1a Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 1a Prawa o ruchu drogowym autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający:


- maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, 
- samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.


Obowiązek ten istnieje od 1.01.2008 r.


Montaż sprawdzenie serwis urządzeń montowanych w naszej firmie


1. Ogranicznik Prędkości ELSON
2. Ogranicznik Prędkości STORDY 89E


Wystawiamy świadectwa sprawdzenia działania ograniczników zainstalowanych fabrycznie w pojazdach - sprawdzenie działania wykonujemy z zastosowaniem symulacji poprzez tachograf. 


serwis tachografów
www.tachografy.bialystok.pl   ::  WEBASTO  :: TAKSOMETRY   ::  OGRZEWANIA POSTOJOWE     Tachografy Białystok     EBERSPACHER