tachografy białystok  

 

Systemy GPS


OSOBOWE
TRANSPORT
WSPARCIE
     

TRANSPORT Kontrola paliwa

GPS ATRAX oferuje rozliczenie faktycznie zużytego paliwa przez silnik poprzez monitorowanie informacji z magistrali CAN. Atutem systemu jest możliwość kalibracji niwelując błędy komputera pojazdu. Dodatkowo monitoring poziomu paliwa (CAN, sondy paliwowe, pływak) oraz zabezpieczenie baku przez monitorowanie otwarcia korka wlewu paliwa. Optymalne rozwiązanie dobierane jest dla typu pojazdu i potrzeb klienta. GPS ATRAX mierzy także dodatkowe zużycie paliwa przez Webasto, HDS czy inne elementy wyposażenia pojazdu.

 

Czas pracy kierowcy

GPS ATRAX pozwala monitorować czas rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia, jak również identyfikować poszczególnych kierowców. W pojazdach ciężarowych dane odnośnie czasu pracy mogę pochodzić także z tachografu cyfrowego. Dzięki funkcji szybkiego podglądu czasu, użytkownik systemu GPS ATRAX ma bieżący podgląd na aktualny czas pracy i postojów swoich pojazdów.

 

 Pomiar temperatury

GPS ATRAX potrafi w standardzie mierzyć temperaturę on-line z dwóch termometrów. Podgląd na aktualną temperaturę jak również na dane archiwalne udostępniany jest także przez stronę www co daje możliwość łatwego dostępu do informacji dla służb weterynaryjnych lub kontrahentów. Istnieje możliwość konfiguracji alarmów SMS z przekroczenia minimalnej i maksymalnej dozwolonej temperatury.

 

 Karty drogowe

System GPS ATRAX pozwala rozliczać, ewidencjonować i archiwizować karty drogowe. Dzięki funkcji porównywania danych z karty kierowcy z danymi z GPS ATRAX uzyskujemy raport wszelkich rozbieżności. Dzięki temu rozwiązaniu rozliczanie kart drogowych jest wielokrotnie szybsze i efektywniejsze.
Dużym atutem rozwiązania jest wykrywanie i rozliczanie jazdy podczas celowego zakłócania pracy tachografu cyfrowego.
System pozwala także na tworzenie elektronicznej karty drogowej, dzięki czemu nie ma potrzeby prowadzenia dokumentacji w formie papierowej.

 

 Tani roaming danych.

System GPS ATRAX umożliwia podgląd on-line także na pojazdy poza granicami Polski. Częstotliwość odświeżania danych ustalana jest indywidualnie dla potrzeb każdego z klientów a koszty związane są tylko z faktycznie wykorzystanymi danymi gprs. Dzięki temu rozwiązaniu klient nie ponosi opłat związanych z niewykorzystanymi danymi jak ma to miejsce w przypadku opłat ryczałtowych.

 

 Drogi płatne

GPS ATRAX umożliwia ewidencję przejazdów drogami płatnymi w Polsce wraz z czasem rozpoczęcia i zakończenia danego przejazdu oraz pomiarem dystansu na każdym odcinku.
Drogi płatne mogą być także wyświetlane na mapie w oknie śledzenie pojazdów.

 

 Korytarze

System GPS ATRAX umożliwia tworzenie własnych korytarzy a także łączenie kilku dróg w jeden korytarz. Istnieje możliwość ustalenie dozwolonej szerokości korytarza co wiąże się z funkcją powiadamiania o przekroczeniu zdefiniowanych granic. Funkcja ta wykorzystywana jest do powiadamiania w sytuacji gdy kierowca zmieni zaplanowaną trasę przejazdu a także do porównywanie przebytej drogi do zalecanej przez dyspozytora.

 

 Udostępnianie podglądu

Użytkownik systemu GPS ATRAX może udostępniać podgląd na wybrany pojazd lub pojazdy dla swoich kontrahentów generując login i hasło bezpośrednio z programu GPS ATRAX TERMINAL XML. Czas trwania dostępu do danych oraz zakres funkcji (podgląd, wybrane raporty) są ustalane przez użytkownika systemu.

 

 Komunikacja z kierowcą

GPS ATRAX daje możliwość komunikacji z kierowcami dwiema drogami. jedną z nich jest wysyłanie wiadomości SMS z programu TERMINAL XML na telefony kierowców, wraz z archiwizacją wysłanych i odebranych wiadomości,, szablonami i wysyłaniem wiadomości grupowych. Drugą możliwością jest wykorzystanie komunikatora tekstowego KT1 do przesyłania informacji, zleceń przez GPRS. Dzięki komunikatorowi KT1 możliwe jest także tworzenie tzw. elektronicznej karty drogowej w systemie.


 

OSOBOWE
TRANSPORT
WSPARCIE
     
www.tachografy.bialystok.pl   ::  WEBASTO  :: TAKSOMETRY   ::  OGRZEWANIA POSTOJOWE     Tachografy Białystok     EBERSPACHER