tachografy białystok  

 

Systemy GPS


OSOBOWE
TRANSPORT
WSPARCIE
     

OSOBOWE


  Prywatny i służbowy czas jazdy

System GPS ATRAX skutecznie przyczynia się do redukcji wykorzystania pojazdów do celów prywatnych. Czas jazdy prywatnej i służbowej jest wyszczególniony dla każdego dnia miesiąca a dodatkowe informacje obejmują także wykorzystanie pojazdu w dni świątecznie podczas urlopu, zwolnienia czy innego rodzaju absencji. Raport rozliczeniowy może być automatycznie dostarczany na adres e-mail użytkownika pojazdu.

 

 Weryfikacja odwiedzin klientów

System GPS ATRAX pozwala zweryfikować faktycznie odbyte wizyty handlowe z uwzględnieniem minimalnego czasu przebywania u klienta. Weryfikacja wizyt może odbywać się automatycznie a gotowe raporty trafiają na wybrane adresy e-mail. System udostępnia raporty dla każdego pojazdu jak również raport zbiorczy uwzględniający odwiedziny danego obszaru przez wielu handlowców z wyszczególnieniem ilości wizyt , stanu licznika pojazdu, daty i czasu odwiedzin.

 

 Kontrola pracy handlowców

GPS ATRAX daje możliwość natychmiastowego działania w przypadku braku aktywności pracownika w zaplanowanym czasie i miejscu np zbyt długi czas przebywania handlowca w domu lub brak działań w zaplanowanym rejonie i czasie. Informacja jest przesyłana natychmiast po wykryciu przekroczenia przez SMS lub e-mail.

 

Planowanie pracy

GPS ATRAX pozwala planować pracę handlowca. Każdy z użytkowników może w łatwy sposób planować swoje wizyty handlowe wykorzystując do tego dostęp przez www. Regionalny kierownik sprzedaży może weryfikować wykonanie zdefiniowanych planów podległych mu pracowników z uwzględnieniem rozbieżności w realizacji zadań.

 

 Import bazy klientów do systemu GPS ATRAX

Dzięki funkcji importu obszarów, użytkownik w łatwy sposób może za pomocą pliku CSV (Excel) przenieść tysiące swoich punktów handlowych do systemu GPS ATRAX. Każdy z punktów/obszarów może być przypisany do wybranej kategorii, opisany, oznaczony odpowiednią ikonką a także obrysowany na mapie w formie dowolnego wielokąta.Wprowadzone obszary mogą spełniać zarówno funkcje logistyczne (raporty, analiza) jak i alarmowe . GPS ATRAX pozwala także wprowadzić obszary działania na podstawie granic administracyjnych województw, powiatów i miejscowości.

 

 Integracja danych

System GPS ATRAX pozwala udostępniać dane z urządzeń i programu do dowolnych zewnętrznych aplikacji. Udostępnianie danych odbywa się on-line z możliwością pobierania danych archiwalnych. GPS ATRAX jest zintegrowany w zakresie wymiany danych GPS, CAN, CRM, HR, FK np. z systemami firmy PASCOM: Flota II, Transport II.

 

 Dane z kart paliwowych

Import danych z kart paliwowych pozwala porównać faktyczne tankowania zarejestrowane przez system GPS ATRAX z danymi importowanymi z plików od dostawcy kart. Porównanie wskazuje wszelkie odchylenia od dopuszczalnej normy, wykrywa fikcyjne transakcje, pozwala wychwycić nieakceptowane tankowania, etc.

 

 Styl jazdy

Dzięki technologii GPS ATRAX istnieje możliwość określenia stylu jazdy kierowcy na podstawie danych z GPS i CAN. System analizuje m.in. prędkość , przyśpieszenie, hamowanie, zakres prędkości obrotowej silnika i na tej podstawie klasyfikuje kierowcę do odpowiedniej grupy. Analiza danych pozwala wpływać na zmianę stylu jazdy w kierunku płynniejszej jazdy, poprawy bezpieczeństwa a co za tym idzie spadku odsetka kolizji i zmniejszeniu zużycia paliwa.

 

 Emisja CO2

GPS ATRAX pozwala generować raport emisji CO2. Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy firmowe pomagają przy właściwym doborze aut pod kątem ochrony środowiska oraz kreowaniu proekologicznego wizerunku firmy.


 

OSOBOWE
TRANSPORT
WSPARCIE
     
www.tachografy.bialystok.pl   ::  WEBASTO  :: TAKSOMETRY   ::  OGRZEWANIA POSTOJOWE     Tachografy Białystok     EBERSPACHER