tachografy białystok  

 

ANALIZATORY SPALIN


DYMOMIERZE - PRZYRZĄDY DO POMIARU I REGULACJI CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH - MANOMETRY
Sprawdzenie na stanowisku pomiarowym – czynność serwisowa polegająca na sprawdzeniu czy odczyt wskazań jest poprawny w odniesieniu do wartości zadanego gazu wzorcowego.

Kalibracja - czynność serwisowa polegająca na ingerencji w układ pomiarowy analizatora w taki sposób, aby odczyt wskazań zrównać z wartościami zadanego gazu wzorcowego.

Czujnik tlenu (błąd O2) - wymiana - czujnik czy też ogniwo elektrochemiczne jest podobne w działaniu do ogniwa występującego w bateriach. Tlen zawarty w powietrzu powoduje utlenianie się substancji zawartej w ogniwie co wytwarza mikronapięcie o wartości 7-13mV. Brak tlenu w pobieranej próbce zatrzymuje ten proces. Z wartości tego napięcia analizator odczytuje zawartość tlenu w spalinach. Czujniki tlenu wyczerpują się po ok 2-3 latach użytkowania. Proces zużycia ogniwa jest niezależny od pracy analizatora i przebiega nawet gdy analizator nie jest używany.

Filtry, części i materiały eksploatacyjne do analizatorów spalin posiadamy zaplecze magazynowe części takich jak: wkłady filtrów, kapsuły filtrujące o różnej przepuszczalności, filtry "zerowe" z aktywnym węglem, elektrochemiczne ogniwa tlenowe (czujniki tlenu), papier do drukarek wewnętrznych, taśmy barwiące do drukarek wewnętrznych, umożliwiające realizację kompleksowej obsługi serwisowej analizatorów spalin.

Podstawy prawne - Wymagania techniczne i metrologiczne dla analizatorów spalin samochodowych (będących w użyciu już wprowadzonych do obrotu) w aktualnym stanie prawnym w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1765).

serwis tachografów
www.tachografy.bialystok.pl   ::  WEBASTO  :: TAKSOMETRY   ::  OGRZEWANIA POSTOJOWE     Tachografy Białystok     EBERSPACHER